Våra lektioner och kurser

På Bokskogen Golf Academy får du tillgång till hela den samlade kunskapen och erfarenheten från alla våra PGA Professionals. Vi har alla våra specialområden och diskuterar ofta sinsemellan olika elevers utmaningar och behov för att på bästa vis förvalta det uppdrag och förtroende vi fått från våra elever. Förmågan att kunna upprepa en svingrörelse och uppnå en för varje individ naturlig och avslappnad teknik är vårt gemensamma mål. Vägen dit bygger på att vi hela tiden fokuserar på kombinationen mellan fysik, teknik och utrustning.

Träning & utveckling »

Lektionspriser

LEKTIONSPRISER – 50 MINUTER:

Vardagar kl. 09:00 – 16:00 

 • 1 person          900:-
 • 2 personer     1250:-
 • 3 personer     1600:-

Vardagar kl. 16:00 – 20:00 samt helger

 • 1 person        1100:-
 • 2 personer    1500:-
 • 3 personer    1950:-

SPELLEKTIONER:

 • 9 hål – 1 person      1500:-   + ev. greenfee tillkommer för icke medlem
 • 9 hål – 2 personer   900:- / person + ev. greenfee tillkommer för icke medlem.
 • 9 hål – 3 personer   700:- / person + ev. greenfee tillkommer för icke medlem.

LEKTIONSPAKET:

”FÖRBÄTTRA DIN TEKNIK”

 • 1 x 75 min –      Svinganalys, kroppsscreening, biomekanisk analys, målsättning/plan, individuellt anpassat golf fitness program, kontroll av utrustning
 • 3 x 50 min –      Uppföljning, drillövningar, video
 • 2-månaders medlemskap Kinexit + CoachNow

Pris: 4.500:- (ord.pris: 5.300:-)

”SÄNK DIN SCORE”

 • 1 x 75 min –      Svinganalys, kroppsscreening, biomekanisk analys, målsättning/plan, individuellt anpassat  golf fitness program, kontroll av utrustning
 • 2 x 50 min –      Uppföljning, drillövningar, video
 • 1 x 50 min –      Närspel, pitch, bunker, chip
 • 1 x 50 min –      Puttning, distanskontroll, sikte
 • 1 x 9 hål –          Strategi, val av slag, klubbval, kontroll av teknik på bana. Ev. greenfee tillkommer för icke medlem
 • 3-månaders medlemskap Kinexit + CoachNow

Pris: 6.500:-  (ord. pris: 8.050:-)

”TOTAL MAKE OVER”

 • 1 x 75 min –      Svinganalys, kroppsscreening, biomekanisk analys, målsättning/plan, individuellt anpassat golf fitness program, kontroll av utrustning.
 • 4 x 50 min –      Uppföljning, drillövningar, video.
 • 1 x 50 min –      Chip, förståelse kring teknik, rörelseanalys och korrigering.
 • 1 x 50 min –      Pitch, förståelse kring teknik, rörelseanalys och korrigering.
 • 1 x 50 min –      Bunker och lobbslag, förståelse kring teknik, rörelseanalys och korrigering.
 • 1 x 50 min –      Puttning, sikte, rörelseanalys och korrigering.
 • 1 x 50 min –      Puttning, distanskontroll.
 • 1 x 9 hål –          Strategi, val av slag, klubbval, kontroll av teknik på bana. Ev. greenfee tillkommer för icke medlem
 • 12-månaders medlemskap Kinexit+ CoachNow

Pris: 10.700:-  (ord. pris: 14.300:-)

”SÄNK FLER PUTTAR”

 • 1 x 75 min –      Rörelseanalys, målsättning/plan, kontroll av utrustning, introduktion greenläsning.
 • 1 x 50 min –      Uppföljning, drillövningar, video.
 • 1 x 50 min –      Distanskontroll
 • 1 x 50 min –      Greenläsning
 • 2-månaders medlemskap CoachNow

Pris: 4.250:-   (ord.pris: 5.000:-)

 

”FLOW MO – EN TRÄNINGSMETOD FÖR ATT SKAPA MENTALA RUTINER”

För att kunna prestera på golfbanan finns ett antal givna förutsättningar. En fungerande teknik, att kroppen kan rotera och är tillräckligt fysiskt tränad samt en utrustning som är anpassad för individens specifika behov. Kopplat till detta och många gånger en starkt avgörande faktor för om en golfspelare ska nå sin fulla potential, oavsett spelnivå är att det mentala tillståndet för att kunna prestera infinner sig. Detta mentala tillstånd har länge betraktats som svårt att lära ut och inte minst att träna på. Men sedan en tid har flera tourspelare som exempelvis Jason Day och Justin Rose samt en mängd vanliga golfspelare världen över uppnått fantastiska resultat inom området via en ny, unik träningsmetod.

Bokskogen Golf Academy kan nu som första golfakademi i Sverige erbjuda elever och medlemmar den mentala träningsmetoden FlowMo. Metoden innefattar att eleven tränas upp i sin kunskap för att skapa egna förutsättningar att nå och lära sig känna igen sitt optimala tillstånd för prestation. För att genomföra ett effektivt utvecklingsarbete med hög kvalitet och för att nå denna förmåga är det avgörande att processen objektivt kan mätas. Här används en smidig och effektiv komponent i form av ett FocusBand som ger eleven och tränaren feedback i realtid om det optimalt mentala tillståndet infunnit sig eller inte (neurofeedback). Detta gör att upplevelsen genom hela processen kan kvalitetssäkras och därmed påvisa att utvecklingen når det för eleven uppsatta individuella målet.

FlowMo Level 1, 1-4 personer:

2 x 50 min innehållande introduktion av metodik, teoretisk workshop samt funktionell praktik i golfmiljö (bana, studio, range eller träningsområde).

Pris: 1800:- / person

FlowMo Level 2, individuell fortsättning från Level 1:

4 x 50 + 25 min innehållande individuell analys, teoretisk- och funktionell praktik på golfbanan, uppföljning med FocusBand (neurofeedback) samt avslutande individuellt anpassat utvecklingsprogram inklusive introduktion kring kvalitativt mätbar sömn.

Pris: 4500:-

Studio Game Fitting

“14 CLUBS FITTING”

Tid: 4-5 tim                                               2.999:- (1.499:- vid köp)

För golfspelaren som inte vill lämna något åt slumpen och önskar byta ut samtliga klubbor i bagen. Vid ett eller flera tillfällen går vi igenom processen för utprovning av driver, fairway woods, hybrider, järnklubbor, wedgar och putter. 14 Clubs Fitting inkluderar också ett återbesök där vi finkalibrerar längdavståndet mellan samtliga klubbor samt mäter upp den exakta slaglängden för bagens alla klubbor.

”13 CLUBS FITTING”

Tid: 2-3 tim                                               1.999:- (999:- vid köp)

För golfspelaren som vill byta ut alla klubbor i bagen, exklusive putter. 13 Clubs Fitting inkluderar en komplett utprovningsprocess av driver, fairway woods, hybrider, järnklubbor och wedgar.

”IRON SET FITTING”

Tid: 1-1,5 tim                                            999:- (499:- vid köp)

Utprovning av järnklubbor vilket inkluderar märke, modell, loft, lie, längd, skafttyp och grepp.

”DRIVER FITTING”

Tid: 1 tim                                                  750:- (350:- vid köp)

Utprovning av driver vilket inkluderar märke, modell, loft, lie, längd, skafttyp, grepp samt hosel setting

 

”LONG GAME FITTING”

Tid: 1 tim                                                  750:- (350:- vid köp)

Utprovning av klubbor för att fylla längdavståndet mellan driver och längsta järnklubba vilket inkluderar märke, modell, loft, lie, längd, skafttyp, grepp samt hosel setting.

”WEDGE FITTING”

Tid: 1 tim                                                  750:- (350:- vid köp)

Utprovning av wedgar vilket inkluderar märke, modell, finish, loft, bounce, grind, lie, längd, skaftmodell och grepp.

”PUTTER FITTING”

Tid: 1-1,5 tim                                            999:- (499:- vid köp)

En korrekt utprovning av en putter är en mer avancerad process jämfört med bagens övriga klubbor. Vi använder en kombination av både digitala och analoga testinstrument som exempelvis Trackman till en rullbräda för att bestämma viktiga mätvärden. Spelarens synmönster kalibreras i relation till uppställningen och i kombination med de fysiska förutsättningar som finns för att skapa ett fungerande sikte. Andra faktorerna som har stor påverkan är klubbhuvudets form, skaftinfästning och om exempelvis ett eller flera siktstreck ska finnas på putterhuvudet. Vi bestämmer också optimal loft, lie, längd, tyngd och slutligen vilket grepp som känns bäst för spelaren.