Vägen framåt.

Vår filosofi

Alla vi på Bokskogen Golf Academy har en genuin passion för spelet golf och inte minst att göra våra elever och medlemmar till bättre golfspelare. I våra ögon är det först när vi har mätbara resultat under en golfrunda vi får ett kvitto på att vi lyckats med vårt uppdrag och det förtroende vi fått från våra elever.

Vår utvecklingsfilosofi inspireras kort och gott av att vi vill att våra elever ska slå färre golfslag och att spelet ska bli ännu roligare. För att nå detta ser vi ett naturligt samband mellan individanpassad träning i kombination med kloka råd och val av utrustning. I en nära dialog med våra elever kommer vi alltid fram till en personlig utvecklingsplan och vad som ska anpassas eller korrigeras gällande både svingteknik och utrustning.

Förmågan att kunna upprepa en svingrörelse och uppnå en för varje golfspelare naturlig och avslappnad teknik är fundamental.  Vägen dit bygger på att vi hela tiden fokuserar på kombinationen av fysik, teknik och utrustning.  Kunskapen, erfarenheten och insikten om detta har vi fått genom ett stort antal utbildningssteg och inte minst praktiska erfarenheter från Titleist Performance Institute (TPI), Kinexit, BioSwing Dynamics och specialinriktade PGA-utbildningar.