Vår filosofi

Alla vi på Bokskogen Golf Academy har en genuin passion för spelet golf och inte minst att göra våra elever och medlemmar till bättre golfare. I våra ögon är det först när det slås färre slag under en runda vi får ett kvitto på att vi lyckats med vårt uppdrag och det förtroende vi fått från våra elever.

Utbildningsfilosofi »

Studio Game Fitting

All utrustning i bagen ska vara anpassad efter golfspelarens teknik, fysik och inte minst fylla en given funktion ute på banan. Detta gäller alla oavsett handicap, kön eller ålder.

I vår studio har vi tillgång till all tänkbar teknologi i form av Trackman, FlightScope, Swing Catalyst, Smart2Move och Kinexit så vi snabbt och enkelt kan analysera viktiga mätvärden kring exempelvis sving- och bollhastighet eller kroppens rörlighetsförmåga.

Studio Game Fitting »

Träning & Utveckling

Alla vi på Bokskogen Golf Academy har en genuin passion för spelet golf och inte minst att göra våra elever och medlemmar till bättre golfare. I våra ögon är det först när det slås färre slag under en runda vi får ett kvitto på att vi lyckats med vårt uppdrag och det förtroende vi fått från våra elever.

Förmågan att kunna upprepa en svingrörelse och uppnå en för varje individ naturlig och avslappnad teknik är vårt övergripande mål.  Vägen dit bygger på att vi tillsammans hela tiden fokuserar på kombinationen mellan fysik, teknik och utrustning.

Träning & utveckling »